top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Contextul derulării vizitelor de studii în cadrul proiectului ”Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale”, POSDRU/57/1.3/S/30768

În cadrul activității VII. Vizite de studiu, echipa de management și implementare a proiectului a prevăzut, în graficul proiectului, organizarea a 4 vizite de studii, la care au participat un număr de 100 de persoane care au fost selectate din rândul membrilor grupului țintă – participanți la cursurile de formare B – „Formatori evaluatori competențe profesionale”, C – „Dezvoltatori instrumente evaluare competențe” și D – „Formator monitori evaluare competențe”. De asemenea, din cei 100 participanți la vizitele de formare au făcut parte şi persoane din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației, care au legătură cu atingerea obiectivelor proiectului. La vizitele de studiu participanții au avut posibilitatea îmbogăţirii şi validării informațiilor privind modul de implementare a sistemului de evaluare a competențelor în modelul austriac. Cei 100 de participanți au fost însoțiți de coordonatori de grup, reprezentanţi ai beneficiarului, CNDIPT şi ai partenerului transnaţional, KulturKontakt Austria în vederea asigurării unei coordonări eficiente a grupurilor și atingerii obiectivelor vizitelor de studii. Sustenabilitatea acțiunilor desfășurate în cadrul proiectului a fost susţinută prin realizarea rapoartelor privind activitatea instituţiilor vizitate şi a propunerilor de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic din România. Organizarea logistică a deplasării a fost realizată de către partenerul naţional SC Magnum SRL.

Obiectivele vizitelor de studii:

1. Documentarea participanţilor cu privire la sistemul educaţional din Austria, focalizată pe pregătirea profesională

2. Structura şi funcţionarea sistemului educaţional din Austria (accesul elevilor la diferite forme de învăţământ, modalităţi de susţinere, inclusiv financiare ale învăţământului profesional, modul de organizare şi desfăşurare al acestuia, modul de evaluare curentă şi la finalul învăţământului profesional, date privind ocuparea, modul în care se asigură ocupabilitatea absolvenţilor, gradul de inserţie al absolvenţilor pe piaţa muncii);

3. Identificarea aspectelor comune şi a diferenţelor în ceea ce priveşte definirea calificărilor profesionale din Austria şi România

4. Documentarea privind caracteristicile rutelor de formare (SPP-uri / curriculum / evaluare)

5. Evaluarea curentă şi examenele de certificare profesională

6. Preocupări privind dezvoltarea învăţământului profesional în Austria

7. Dezvoltarea / consolidarea de relaţii interpersonale şi instituţionale cu unităţi şcolare din Austria

 

 


 

 

Vizita de studii nr. 4

În perioada 06.04.2014 – 12.04.2014 a fost organizată vizita de studii nr. 4 la Viena, Austria la care au participat 16 membri ai grupului ţintă şi 6 persoane din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației. Membrii grupului ţintă au reprezentat participanţi selectaţi din rândul absolvenţilor certificaţi ai Programului de formare D – „Formator monitori evaluare competențe”, iar persoanele din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educatiei au reprezentat unități de învățământ reprezentative din domeniul profesional și tehnic. Coordonarea vizitei de studii a fost realizată de către 1 expert din partea beneficiarului, CNDIPT şi de 3 experţi din partea partenerului transnaţional în cadrul proiectului, Kultur Kontakt Austria. În cadrul activităţii au fost vizitate un număr de 14 instituţii relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului, unităti de învățământ cu experiență în evaluarea competențelor profesionale și angajatori implicați în învățarea la locul de muncă. De asemenea, au fost prevăzute întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în sistemul de educație și formare profesională din Austria.

Puteţi descărca mai jos documentele suport ale vizitei de studiu nr.4:

 


 


Vizita de studii nr. 3

În perioada 09.03.2014 – 15.03.2014 a fost organizată vizita de studii nr. 3 la Viena, Austria la care au participat 26 membri ai grupului ţintă şi 5 persoane din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației. Membrii grupului ţintă au reprezentat participanţi selectaţi din rândul absolvenţilor certificaţi ai Programului de formare D – „Formator monitori evaluare competențe”, iar persoanele din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educatiei au reprezentat Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală de Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonarea vizitei de studii a fost realizată de către 1 expert din partea beneficiarului, CNDIPT şi de 3 experţi din partea partenerului transnaţional în cadrul proiectului, Kultur Kontakt Austria. În cadrul activităţii au fost vizitate un număr de 11 instituţii relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului, unităti de învățământ cu experiență în evaluarea competențelor profesionale și angajatori implicați în învățarea la locul de muncă. De asemenea, au fost prevăzute întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în sistemul de educație și formare profesională din Austria.

Puteţi descărca mai jos documentele suport ale vizitei de studiu nr.3:

 


 


Vizita de studii nr. 2

În perioada 17.11.2013 – 23.11.2013 a fost organizată vizita de studii nr. 2 la Linz, Austria la care au participat 20 membri ai grupului ţintă şi 2 persoane din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației. Membrii grupului ţintă au reprezentat participanţi selectaţi din rândul absolvenţilor certificaţi ai Programului de formare C – „Dezvoltatori instrumente evaluare competențe”, iar persoanele din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educatiei au reprezentat Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Coordonarea vizitei de studii a fost realizată de către 1 expert din partea beneficiarului, CNDIPT şi de 3 experţi din partea partenerului transnaţional în cadrul proiectului, Kultur Kontakt Austria. În cadrul activităţii au fost vizitate un număr de 10 instituţii relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului, unităti de învățământ cu experiență în evaluarea competențelor profesionale și angajatori implicați în învățarea la locul de muncă. De asemenea, au fost prevăzute întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în sistemul de educație și formare profesională din Austria.

Puteţi descărca mai jos documentele suport ale vizitei de studiu nr.2: 

Vizita de studii nr. 1

În perioada 13.10.2013 – 19.10.2013 a fost organizată vizita de studii nr. 1 la Innsbruck, Austria la care au participat 20 membri ai grupului ţintă şi 5 persoane din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației. Membrii grupului ţintă au reprezentat participanţi selectaţi din rândul absolvenţilor certificaţi ai Programului de formare B – „Formatori evaluatori competențe profesionale”, iar persoanele din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației au reprezentat Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală de Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Coordonarea vizitei de studii a fost realizată de către 2 experţi din partea beneficiarului, CNDIPT şi de 3 experţi din partea partenerului transnaţional în cadrul proiectului, Kultur Kontakt Austria. În cadrul activităţii au fost vizitate un număr de 10 instituţii relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar acestea s-au desfăşurat în unități de învățământ cu experiență în evaluarea competențelor profesionale și la angajatori implicați în învățarea la locul de muncă. De asemenea, au fost prevăzute întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în sistemul de educație și formare profesională din Austria.

Puteţi descărca mai jos documentele suport ale vizitei de studiu nr. 1:

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.