top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Derularea Programului de formare D “Formatori monitori evaluare competențe”

În perioada ianuarie 2014 – martie 2014 s-a desfășurat programul de formare continuă D “Formatori monitori evaluare competențe” la care au participat 42 de cadre didactice din învățământul preuniversitar selectate din rândul cadrelor didactice certificate pentru programul de formare A. Programul de formare D face parte din categoria (3) - Program modular realizat prin stagii non-disciplinare – modul de durată medie (72 ore/18 credite profesionale transferabile) şi a fost acreditat prin OMECTS nr. 6568/20.12.2012 .

Programul de formare s-a derulat pe parcursul a 3 stagii de formare totalizând 72 de ore/18 credite profesionale. Cele 42 de cadre didactice au obţinut în proporţie de 100% Atestate de formare continuă a personalului didactic şi Fişele competenţelor şi a disciplinelor / temelor.

Platforma pe care este postat Programul de formare D: Formatori monitori evaluare competențe permite accesul cu numele de utilizator guest și parola guest.

Mai jos vă punem la dispoziție un număr de 11 portofolii model a cursanţilor la Programul de formare D “ Formatori monitori evaluare competenţe”, portofolii conținând exemple de documente specifice monitorizării procesului de evaluare a competențelor profesionale:

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.