top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Derularea Programului de formare B “Formatori evaluatori competențe profesionale”

În perioada aprilie 2013 – mai 2013 s-a desfășurat programul de formare continuă B “Formatori evaluatori competențe profesionale” la care au participat 42 de cadre didactice din învățământul preuniversitar selectate din rândul cadrelor didactice certificate pentru programul de formare A. Programul de formare B face parte din categoria (3) - Program modular realizat prin stagii non-disciplinare – modul de durată medie şi a fost acreditat prin OMECTS nr. 6568/20.12.2012 .

Programul s-a derulat pe parcursul a 3 stagii de formare, totalizând 72 de ore/18 credite profesionale. Cele 42 de cadre didactice au obţinut în proporţie de 100% Atestate de formare continuă a personalului didactic şi Fişele competenţelor şi a disciplinelor / temelor.

Platforma pe care este postat Programul de formare B: Formatori evaluatori competenţe profesionale permite accesul cu numele de utilizator guest și parola guest.

Mai jos vă punem la dispoziție un număr de 14 portofolii model a cursanţilor la Programul de formare B: Formatori evaluatori competenţe profesionale, portofolii conținând exemple de documente specifice formatorului de profesori evaluatori de competențe profesionale:

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.