top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Derularea Programului de formare A “Profesor-evaluator de competenţe profesionale”

În perioada august 2012 – februarie 2013 s-a desfășurat programul de formare continuă A “Profesor-evaluator de competenţe profesionale”, la care au participat un număr de 590 cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar selectate în urma trimiterii înscrierilor pe adresa de mail a proiectului. Programul A de formare face parte din categoria (2) - Programe tematice sau modulare realizate prin stagii non-disciplinare – modul de durată medie (48 ore/12 credite profesionale transferabile) și a fost acreditat prin Ordinul MECTS nr. 4736/12.07.2012.

Programul de formare A s-a derulat pe parcursul a 2 stagii de formare la care au participat un număr de 590 de cadre didactice care au obţinut în proporţie de 100% Atestate de formare continuă a personalului didactic şi Fişele competenţelor şi a disciplinelor / temelor.

Vezi aici Programul de formare A: Profesor – evaluator de competenţe profesionale.

Mai jos vă punem la dispoziție un număr de 52 portofolii model ale cursanţilor la Programul de formare A “Profesor-evaluator de competenţe profesionale”, portofolii organizate pe domenii de pregătire, conținând exemple de planificare a evaluării, itemi de evaluare, probe de evaluare sumativă, plan de activitate remedială:

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.