top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Baza Națională cu instrumente de evaluare a competențelor profesionale

 

În cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale”, ID 30768, subactivitatea V.5Realizarea unei baze de date cu itemi în vederea evaluării competențelor profesionale, aprobată în urma depunerii actului adițional nr.5, s- a realizat o bază cu instrumente de evaluare pentru învățământul profesional și tehnic în care s-au colectat itemii elaborați în timpul sesiunilor de formare și a sesiunilor de evaluare din cadrul programelor de formare A „Profesor evaluator de competențe profesionale” și C „Dezvoltatori de instrumente de evaluare”. Acești itemi au fost verificați și corectați de către 32 de experți selectați din cadrul persoanelor certificate la programul de formare C-„Dezvoltatori de instrumente de evaluare”, validați, împărțiți pe domenii de formare profesională și postați pe site-ul proiectului pentru a fi utilizați de orice profesor din învățământul profesional și tehnic în derularea activității la clasă.

Baza de itemi permite selecția itemilor după tipul lor (cu alegere multiplă, duali, pereche, de completare, cu răspuns scurt, întrebare structurată, rezolvare de probleme, eseu structurat, probă practică), după nivelul de dificultate, după cele 16 domenii de calificare, după calificarea profesională, după modulul abordat și elaborarea unor teste personale de către orice cadru didactic înscris ca utilizator. De asemenea sunt prezentate modele de teste sumative și de probe transdisciplinare pentru fiecare domeniu de calificare.

Baza Națională cu Instrumente de Evaluare pentru IPT o găsiți AICI


 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.