top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Proiectul se deruleaza în baza contractului nr. POSDRU/57/1.3/S/30768, încheiat între AM POS DRU si CNDIPT în urma cererii de propunere de proiect strategic aplicata de CNDIPT în cadrul apelului 57.

Apelul a fost lansat în cadrul Axei prioritare 1 "Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul Major de Interventie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională" în Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013  

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.