top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


I. Management proiect

I.1. Coordonare proiect și monitorizare internă

I.2. Coordonare activități

I.3. Control financiar preventiv

I.4. Avizare cereri de rambursare

I.5. Arhivare electronică și backup

I.6. Audit extern - subcontractare

II. Activități pregătitoare

II.1. Organizare echipa de implementare

II.1.1. Organizare personalul solicitant și partener național participant la implementarea proiectului

II.1.2. Organizare personalul partener transnațional

II.2. Organizarea și activitatea Comitetului de Pilotare a proiectului

II.3 Informare grup țintă

II.3.1. Elaborare pliante de popularizare și promovare a proiectului

II.3.2. Multiplicare pliante – subcontractare

II.3.3. Promovare proiect

II.4. Selecție grup țintă

II.5. Achiziții

III. Realizare și administrare secțiune dedicată proiectului pe website-ul solicitantului

IV. Dezvoltare programe de formare

IV.1. Stabilirea competențelor dezvoltate prin fiecare program de formare

IV.2. Evaluarea inițială a grupului țintă

IV.2.1. Elaborarea chestionarelor de evaluare

IV.2.2. Administrarea chestionarelor

IV.2.3 Analiza răspunsurilor la chestionare și identificarea nevoilor specifice de formare

IV.3. Stabilirea structurii fiecărui program de formare

IV.4. Realizarea suporturilor de curs pentru programele de formare

IV.4.1. Elaborarea primelor variante ale suporturilor de curs

IV.4.2. Întâlnire de lucru pentru analiza și completarea suporturilor de curs

IV.4.3. Finalizarea suporturilor de curs

IV.4.4. Validarea suporturilor de curs

IV.4.5. Traducerea suporturilor de curs

IV.5. Întocmirea dosarelor și realizarea demersurilor pentru acreditarea programelor de formare

IV.6. Multiplicarea suporturilor de curs

V. Furnizarea programelor de formare

V.1. Furnizarea programului de formare A – Profesor-evaluator de competențe profesionale

V.1.1. Pregătirea sesiunilor de formare

V.1.2. Desfășurarea sesiunilor de formare

V.1.3.Realizarea de către fiecare participant a temelor și întocmirea portofoliului

V.1.4. Evaluarea participanților și selecția pentru programele B, C sau D

V.1.5. Eliberarea atestatelor de formare

  V.2. Furnizarea programului de formare B - Formatori de profesori-evaluatori de competențe profesionale

V.2.1. Pregătirea sesiunilor de formare

V.2.2. Desfășurarea sesiunilor de formare

V.2.3.Realizarea de către fiecare participant a temelor și întocmirea portofoliului

V.2.4. Evaluarea participanților și selecția pentru programele B, C sau D

V.2.5. Eliberarea atestatelor de formare

V.3. Furnizarea programului de formare C - Dezvoltatori de instrumente de evaluare

V.3.1. Pregătirea sesiunilor de formare

V.3.2. Desfășurarea sesiunilor de formare

V.3.3.Realizarea de către fiecare participant a temelor și întocmirea portofoliului

V.3.4. Evaluarea participanților și selecția pentru programele B, C sau D

V.3.5. Eliberarea atestatelor de formare

V.4. Furnizarea programului de formare D - Formatori de profesori-monitori interni și externi a evaluării

V.4.1. Pregătirea sesiunilor de formare

V.4.2. Desfășurarea sesiunilor de formare

V.4.3.Realizarea de către fiecare participant a temelor și întocmirea portofoliului

V.4.4. Evaluarea participanților și selecția pentru programele B, C sau D

V.4.5. Eliberarea atestatelor de formare

VI. Dezvoltare bază de date resurse umane perfecționate în domeniul evaluării de competențe profesionale

VII. Vizite de studiu

VII.1. Pregătirea vizitelor de studiu

VII.2. Desfășurarea vizitelor de studiu

VIII. Activități de diseminare

VIII.1. Realizare newslettere

VIII.1.1. Elaborare newslettere

VIII.1.2.Tipărire newslettere - subcontractare

VIII.2. Conferințe

VIII.3. Seminarii tematice

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.